Hormonální nerovnováha u feny


STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍRODNÍ POMOCI A ÚLEVY

Klíčový přípravek: 

Láska 62 Při hormonální nerovnováze a falešné březosti
Alternativa: Láska 61

Podpůrné a specializované přípravky: 

• Emoce, adrenalin, progesteronní vliv:
Láska D02 Růže hydrosol / Růže parfém

• Systémová regulace estrogenů:
Láska A01 Lněný olej podle protokolu Budwigové

• Konejšivá a sedativní podpora:
Láska 52 Krizová lahvička / Bylinná směs Láska B52 Sedativně uklidňující / Album 1 Frekvenční audioterapie

• Podpora adaptace, stabilizace psychiky:
Bylinná směs Láska B51 / Uklidňující zásyp Láska 51

• Při inkontinenci:
Láska B37 Při urinární inkontinenci

• Podpora tělesného organismu:
Láska 81 Základní poznávací sada + dále nabízení vybrané suroviny k dobrovolnému přijmu

• Kastrace / před a po:
Zvýhodněný set Kastrace feny


KLÍČOVÉ POJMY
 • Podrážděnost, nečekané reakce, změny nálad
 • Agresivní dominance
 • Složitější hárání 
 • Falešné březosti
 • Naskakování a nakrývání nohy nebo ruky
 • Kastrace
 • Urinární inkontinence
 • Abnormální mateřské chování
 • Tendence k eliminaci nemocných nebo abnormálních psů
 • Strach z mužů
 • Nadměrná závislost na ženách

U fen jsou psychické problémy velmi často důsledkem deregulace pohlavních hormonů v organismu.

Hormonální nerovnovnáha u feny se projevuje například nadměrnou závislostí na ženách, úzkostnými či vokalizačními projevy, jakými jsou například pískání nebo kňourání, vtíráním se a vyžadováním nadměrné pozornosti.

Častá je rovněž výbušnost nebo uzavření se do sebe, emoční nestabilita, nesamostatnost, nebo naopak nadměrná sebejistota. Fena může mít sníženou schopnost sociální komunikace s jinými fenami, nemusí být tolerantní k psím samcům.

Může mít tendenci přenášet hračky nebo uměle tvořit hnízdo pro potomky, a to i v případě, že není gravidní – jedná se o projevy tzv. falešné březosti. V extrémních případech je fena agresivní, hlídá si vlastní zdroje nebo samu sebe.

Hormonálně nevyrovnaná fena bývá ve svých projevech často zaměňována za fenu se strachovými projevy.

Agresivní projevy mohou být tvrdé a myšleny zcela vážně. Agrese z důvodu hormonální nerovnováhy fen je málo častá, ale vždy vyžaduje komplexní terapii.

Co s tím můžeme dělat? Jak zvířeti ulevit?

Tento stav bývá často složitý, neboť fena nedokáže ovládat své hormonálně řízené chování. Ovlivňování hormonálních aktivit pomocí přírodních látek může být v některých případech velice rychlé a efektivní. Je ovšem nutná pravidelnost a pečlivost v aplikaci. V úvodu stránky i dole v nabídce jsou uvedeny všechny klíčové i související čistě přírodní přípravky pro pomoc i úlevu.


LNĚNÝ OLEJ A PROTOKOL BUDWIGOVÉ – UMÍ TO S ESTROGENY!

Při hormonální nerovnováze estrogenového typu (což je většina těšchto poruch) doporučujeme užívání Lněného oleje podle protokolu Budwigové (mísený s mléčnou bílkovinou). A to pro mnohačetně vědecky i klinicky prokázané účinky lignanů obsažených v tomto oleji. 

Lignany obsažené v semenu a oleji jsou po konzumaci a přeměně na savčí lignany enterolakton a enterodiol absorbovány střevní sliznicí do krevního oběhu. Savčí lignany vázané na buňky celého těla estrogenovými receptory redukují účinek estrogenu tím, že blokují receptory aktivující hormony. A navíc se má za to, že tyto látky vyvolávají zvýšenou produkci pohlavních hormonů, které na sebe vážou globulin. Je to právě globulin, který řídí celkový účinek a vliv samičích estrogenů. Pohlavní hormon, který na sebe váže globulin (SHBG) reguluje hladinu estrogenu tím, že usnadňuje vylučování nadbytečného estrogenu z organismu. Lignany jsou pokládány za modulátory estrogenu, neboť vyrovnávají činnost estrogenu jak slabě estrogenním, tak antiestrogenním účinkem. 


SINICE, ŘASY, ŠÍPEK, JEČMEN… VAŠE FENA VÁM PROZRADÍ, CO OPRAVDU POTŘEBUJE!

Velmi významnou podporou mohou být řasy a sinice, jako zdroj minerálů a vitamínů v unikátní kompozici. Ale po jaké zelené surovině sáhnout, aby přinesla co největší efekt?

Nechte si poradit. Psi mají funkční vomeronasální orgán, který my lidé máme zakrnělý a neumíme využívat. Ale psi ano – a skvěle. Díky tomuto orgánu a pudové výbavě lehce zanalyzují každou přírodní látku a její aktuální prospěšnost pro organismus.

Proveďte test se Základní poznávací sadou a zjistíte, jaká podpora bude nejvhodnější. Navíc se svým psem zažijete něco zvláštního a přitom tak přirozeného…


Na co pamatovat při společném zvládání takové situace?

Při řešení těchto stavů je vždy nutná zvýšená opatrnost a dodržování bezpečnosti práce, neboť fena s agresivními projevy, může být nebezpečná. Takové chování je primárně řízeno hormonální cestou, ale může se jednat také o naučené a vybudované chování.

Showing all 13 results