Přírodní péče při strachu a úzkostech

Se strachem a úzkostí se můžeme setkat například u pejsků, kteří již prošli terapií traumatu a posttraumatického stavu. Dále do této kategorie můžeme zařadit pejsky, kteří neměli možnost seznámení se s daným podnětem, kterého se bojí. Strach je přirozený pud, kterým organizmus upozorňuje na nebezpečné situace a hrozby. Jako hrozbu může pes vnímat vše, co nezná, nechápe, nebo například situaci, které nerozumí.

Projevy zvířete s malým až mírný strachem, bez poruchy učení a bez přítomného traumatu, jsou snadno zaměnitelné za projevy zdravého psa ve stresové situaci. Tento fakt vychází rovněž z toho, že projevy strachu jsou velice podobné jako projevy nervozity.

U malého až mírného strachu ovšem nedojde k tak rychlému návratu do normálních projevů, jako u zdravého psa ve stresu. Můžeme tedy pozorovat tázavé pohledy a hledání opory u majitele, nejistotu, opatrnost při pohybu, zívání, olizování a třeba i drbání se. Někdy vidíme například nezvládnutí cviku nebo jeho nepřesnost. Snahu vyhnout se rozrušující situaci, kterou ale, s jistotou v majiteli, pes zvládne. Uvolňující nebo přesměrované chování, kdy pes začne očuchávat, hrabat, štěkat a podobně. Můžeme pozorovat roztěkanost, časté oklepávání se, projevy obav na poloze ocasu a uší.

Většinou nebývá přítomna výrazná změna postoje a přesunutí těžiště těla.

Projevy zvířete s velkým až hlubokým strachem, s poruchou učení a většinou přítomným traumatem mohou být zaměněny za projevy psa v traumatu. To vychází z podstaty omezené komunikace zvířete.

U velkého až hlubokého strachu dochází k úlevě dříve a snadněji než u zvířete v traumatu. Pro nápravu projevu většinou stačí jeho odstranění, což u traumatu nepostačuje. Můžeme tedy pozorovat dva extrémní protipóly možného chování.

Jedním z nich je roztěkanost, nesoustředěnost, excitace, hyperaktivita, porucha učení, porucha vyhodnocování podnětů a zbrklost.

Druhou skupinou projevů je například uzavřenost, sklíčenost, deprese, neschopnost jakéhokoli přirozeného projevu, neschopnost se cokoli naučit, apatie. Zvíře může mít široce rozevřená víčka s vyvaleným okem, je viditelné bělmo, napnuté nebo stažené svaly čela. V takovém případě je potřeba vše sledovat z důvodu svého bezpečí.

U zvířete lze pozorovat nadměrnou potřebu kontroly prostředí, úlekové reakce na podněty, neschopnost odpočinku, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, odmítání potravy ve stresové situaci, poruchu dechu (mělký, krátký dech – neschopnost dlouhého dechu do břicha), zvýšenou citlivost na vnější podněty (teplo, chlad, světlo, tma, hluk), slinění, kálení, močení, vokalizační projevy, agresivně obranné reakce.

Co s tím? Jak můžeme zvířeti ulevit?

Po potřebnou dobu je potřeba vtírat nebo inhalovat směs Při strachu a úzkosti. LÁSKA 56 je olej ke vtírání do srsti a kůže a LÁSKA 55 je varianta pro podpůrnou inhalaci.

V případě podezření na přítomné trauma lze také použít přípravek LÁSKA 53 Při traumatu a stresové zátěži – podpůrná inhalace nebo LÁSKA 54 Při traumatu a stresové zátěži – podpůrný olej.

Jako vhodnou podporu lze využít jemné hydrosoly LÁSKA D03 Heřmánek hydrosol, LÁSKA D01 Jasmín hydrosol a LÁSKA D02 Růže hydrosol.

Tyto psychické stavy představují zátěž pro trávicí systém, proto je dobrá také dotace probiotickými zdroji LÁSKA B01 Chlorella nebo LÁSKA B02 Spirulína.

Lze také aplikovat přípravek LÁSKA 52 Viola odorata, ten je ale spíše diagnostický než terapeutický, a ulevuje spíše jen ve chvíli podávání. Nicméně úlevu může poskytnout značnou.

Jak správně vtírat a inhalovat?

Přípravek LÁSKA 56 Při strachu a úzkosti se vtírá v dané dávce do oblasti, kterou zvíře nastaví a preferuje. Nejčastěji se jedná o boční stranu krku (od ucha až po rameno nebo předhrudí). Můžete vtírat i na jiná preferovaná místa jako je tříslo a podpaží. Někteří pejskové milují aplikaci na temeno hlavy (mezi uši) a záda (mezi lopatky). Nebudete-li si jisti, neváhejte nám napsat nebo zavolat.

Pokud nepoznáte místo, kam chce pejsek směs vetřít, vyberte si jedno či dvě ze zmíněných. Směs nevtírejte násilím, jsou pejskové, kteří mají o sebe strach a vadí jim manipulace. V takovém případě zvolte inhalační směs LÁSKA 55 Při strachu a úzkosti, kterou nakapejte na šátek nebo obojek a dejte zvířeti kolem krku. Nebo lze inhalovat přímo z lahvičky (asi 10 cm od čeníšku). Dále lze inhalovat prostorově pomocí difuzéru, což je výhodné, pokud máte doma více pejsků.

Šípek je ideální doplňkem pro zvířata ve strachu, která mají sníženou imunitu. strach, stres a trauma jsou pro psychiku zátěží a velice často jsou v komplexu příčin dalších imunitních onemocnění. LÁSKA B20 Šípek je výborným zdrojem vitamínu C, který pozitivně ovlivňuje obranyschopnost organizmu.

Při projevech strachu ze samoty je vhodnou volbou směs Při separační úzkosti. LÁSKA 64 je olej k vetření je určen pro psy s projevy separační úzkosti, strachu z odloučení od majitele nebo od smečky. Vhodné jako podpora při úmrtí nebo odchodu člena smečky nebo rodiny majitele. Inhalační varianta LÁSKA 63 Při separační úzkosti je vhodná pro zvířata v kolektivu, nebo pro psy, kteří nemají rádi doteky.

Šípek je ideální doplňkem pro zvířata v traumatu, která mají sníženou imunitu. Stres a trauma jsou pro psychiku zátěží a velice často jsou v komplexu příčin dalších imunitních onemocnění. LÁSKA B20 Šípek je výborným zdrojem vitamínu C, který pozitivně ovlivňuje obranyschopnost organizmu.

Podpůrná inhalace je vhodná pro zvířata, která na sebe nenechají sáhnout, nebo pro skupinu zvířat.

Tip pro společné zvládnutí stresové situace?

Buďte svému pejskovi v průběhu odbourávání strachu oporou, pomocí, pochopením a jistotou. Ano, tato zvířata jsou pacienti a je dobré je tak po dobu terapie vnímat a například na ně nemít přehnané nároky na výkon, preciznost a někdy i samostatnost. Nelitujme je, ale buďme jejich oporou.

Zobrazen jediný výsledek