Přírodní péče při traumatu a posttraumatických stavech psů

Do této diagnostické kategorie patří pejskové, kteří si v minulosti prošli nějakou špatnou zkušeností. Tuto zkušenost mohou mít i pejskové, které mají majitelé odmalička. Traumatické stavy může zvíře prožít například i při porodu, odchovu u feny, odstavu a nebo během svého života. Většina pejsků, kteří jsou z útulku nebo vyšli z nevhodných podmínek, prožili v životě trauma.

Co to trauma vlastně je?

Zjednodušeně je to reakce organizmu na podnět nebo situaci, kterou vnímá jako život ohrožující. Podnět může být jak fyzický, tak psychický. Co si pod touto poučkou představit?

My lidé prožíváme trauma například při úmrtí blízké osoby, ztrátě zaměstnání, dopravní nehodě, vidíme-li například násilí, když je na nás násilí praktikováno a mnoho dalšího. Zvířata toto vnímají mnohem složitěji. Neumí si vysvětlit, proč je opustil jejich milovaný člověk, který je pro ně vším. Nerozumí tomu, proč jsou trestáni. A někdy nerozumí třeba i jen tomu, proč musí být oblékáni, proč chodí k psí kadeřnici nebo k veterináři apod.

Traumatický stav je zvířetem aktuálně prožívaný stav, který je teď a tady. Typicky bývá vyvolán fyzickým násilím, ale nejen tím.

U citlivých jedinců jej může vyvolat například i nepochopení nebo nenaučená manipulace, jako například stříhání drápků, oblékání do oblečku, stříhání v salonu či veterinární ošetření.

Pokud je zvíře podobným situacím vystavováno častěji a dlouhodoběji, například špatným přístupem majitele, může dojít k rozvoji dalších poruch.

Posttraumatický stav vzniká až s odstupem od vzniku traumatu, v řádu týdnů až měsíců po prožité události a může vyústit v úzkost či depresi zvířete.

Důsledkem toho může mít pejsek sníženou schopnost adaptace na změny, obranné agresivní projevy, není schopen soustředit se na učení a může mít omezenou schopnost komunikace.

Jak se v takovém stavu chová a projevuje zvíře? Co pozorujeme my lidé?

Můžeme pozorovat dva extrémní protipóly možného chování.

V rámci jednoho roztěkanost, nesoustředěnost, excitaci, hyperaktivitu, poruchu učení, poruchu vyhodnocování podnětů a zbrklost.

Druhou skupinou projevů jsou například uzavřenost, sklíčenost, deprese, neschopnost jakéhokoli přirozeného projevu, neschopnost se cokoli naučit, apatie.

Zvíře může mít široce rozevřená víčka s vyvaleným okem, viditelné bělmo, napnuté nebo stažené svaly čela. Má potřebu vše sledovat z důvodu svého bezpečí.

Lze pozorovat nadměrnou potřebu kontroly prostředí, úlekové reakce na podněty, neschopnost odpočinku, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, odmítání potravy ve stresové situaci, poruchu dechu (mělký, krátký dech – neschopnost dlouhého dechu do břicha), zvýšenou citlivost na vnější podněty (teplo, chlad, světlo, tma, hluk), slinění, kálení, močení, různé zvukové projevy či agresivně obranné reakce.

Co s tím? Jak můžeme zvířeti ulevit?

Jelikož tento stav bývá často doprovázen úzkostnou poruchou, poruchou vyhodnocování podnětu a sníženou schopností adaptace na změnu či poruchou soustředění, je náprava časově náročnější. „Vyřešení“ traumatu za pomoci přírodních látek trvá zhruba dva měsíce.

Po tuto dobu je potřeba vtírat nebo inhalovat směs Při traumatua stresové zátěži. LÁSKA 54 je olej ke vtírání do srsti a kůže a LÁSKA 53 je varianta pro podpůrnou inhalaci. Podpůrná inhalace je vhodná pro zvířata, která na sebe nenechají sáhnout, nebo pro skupinu zvířat. Tato receptura vznikla za pomoci stovky zvířat, která tímto stavem prošla v minulosti a podstoupila individuální řešení metodou zoofarmakognozie.

Lze také aplikovat přípravek LÁSKA 52 Viola odorata, ten je ale spíše diagnostický než terapeutický a ulevuje spíše jen ve chvíli podávání. Nicméně úlevu může poskytnout značnou.

Jako vhodnou podporu lze využít přípravky LÁSKA D02 Růže hydrosol a LÁSKA D04 Chrpa hydrosol.

Traumatické a posttraumatické stavy jsou náročné na zažívání, proto je dobrá také dotace probiotickými zdroji LÁSKA B01 Chlorella nebo LÁSKA B02 Spirulína.

Jakmile je tato první fáze hotova, je potřeba vyhodnotit stav zvířete znovu a zjistit, zda se nenachází v jiné diagnostické kategorii.

Nejčastěji se po terapii traumatu zvíře přesune do kategorie Zdravý pes ve stresové situaci a je následně nutný dostatečný trénink a nácvik nových situací.

Druhou variantou je, že se pejsek přesune do kategorie Strach a úzkost, tam je potom k dosažení úlevy nutný další krok.

Šípek je ideální doplňkem pro zvířata v traumatu, která mají sníženou imunitu. Stres a trauma jsou pro psychiku zátěží a velice často jsou v komplexu příčin dalších imunitních onemocnění. LÁSKA B20 Šípek je výborným zdrojem vitamínu C, který pozitivně ovlivňuje obranyschopnost organizmu.

Jak správně vtírat a inhalovat?

Přípravek LÁSKA 54 Při traumatu a stresové zátěži se vtírá v dané dávce do oblasti, kterou zvíře nastaví a preferuje. Nejčastěji se jedná o boční stranu krku (od ucha až po rameno nebo předhrudí). Dále lze přípravek vtírat na jiná preferovaná místa jako je tříslo a podpaží. Někteří pejskové milují aplikaci na temeno hlavy (mezi uši) a záda (mezi lopatky). Pokud nepoznáte místo, kam chce pejsek směs vetřít, vyberte si jedno či dvě ze zmíněných.

Směs nevtírejte násilím, jsou pejskové kteří mají o sebe strach a vadí jim manipulace. V tomto případě zvolte směs inhalační LÁSKA 53, kterou nakapejte na šátek nebo obojek a dejte zvířeti kolem krku. Nebo lze inhalovat přímo z lahvičky (asi 10 cm od čeníšku), stejně jako přípravek LÁSKA 52 Viola odorata.

Dále lze inhalovat prostorově pomocí difuzéru, což je výhodné, pokud máte doma více pejsků. Přípravky LÁSKA 53 a LÁSKA 52 bez konzultace a dalších instrukcí na zvíře nevtírejte. Nebudete-li si jisti, neváhejte nám napsat nebo zavolat.

Šípek je ideální doplňkem pro zvířata v traumatu, která mají sníženou imunitu. Stres a trauma jsou pro psychiku zátěží a velice často jsou v komplexu příčin dalších imunitních onemocnění. LÁSKA B20 Šípek je výborným zdrojem vitamínu C, který pozitivně ovlivňuje obranyschopnost organizmu.

Tip pro společné zvládnutí stresové situace

Buďte svému pejskovi v průběhu terapie traumatu oporou, pomocí, pochopením a jistotou. Ano, tato zvířata jsou pacienti a je dobré je tak po dobu terapie vnímat a nemít na ně přehnané nároky na výkon, preciznost a někdy i samostatnost. Nelitujme je, ale buďme s nimi.

Zobrazen jediný výsledek