Klíčové pojmy: pes a konec roku a Silvestr, pes a bouřka, petardy, zvuky města a civilizace, křik dětí, psi, hmyz / strach, stres, panika, úzkost, chronická psychická porucha, porucha vyhodnocování vnějších podnětů, GABA (amino-kyselina máselná) a porucha její tvorby…


Zde se zabýváme pomocí psům, kteří trpí stresem či strachem z různých zvukových jevů. Nejčastějším problémem je složité zvládání období konce roku a také období bouřek.


Terapie s cílem dlouhodobého zlepšení stavu
Léčba akustikofobie a strachu ze zvuků

Váš pes reaguje stresově, strachově nebo panicky na různé zvuky a frekvence? Trpí poruchou vyhodnocování vnějších podnětů nebo akustikofobií? Konec roku a bouřky jsou pravidelně neúnosným utrpením?

Desenzitizace vjemů je velice účinnou cestou. Zvláště, je-li podpořena i vhodnými přírodními látkami, které podpoří správnou tvorbu uklidňující GABA (kyseliny gama-aminomáselné) a také schopnost adaptace v kritických situacích. Cílem terapie je stav, kdy pes přijímá vnější zvukové vlivy za normální, nebo alespoň přijatelné.

Tato terapie je pozvolná, uspěchat lze nic moc nejde. Počítejte se zhruba dvěma měsíci, v komplikovanějších případech, především se souběžnými diagnózami, se léčba může protáhnout i o měsíc. Takže, pokud se chystáte připravit například na konec roku,  je potřeba začít optimálně v září.

Optimální volba: Zvýhodněný set LÉČBA AKUSTIKOFOBIE A STRACHU ZE ZVUKŮ

+ V KRITICKÝCH CHVÍLÍCH POUŽÍVEJTE PODLE POTŘEBY PŘÍPRAVKY PRO AKUTNÍ POMOC A ÚLEVU


Pes a konec roku


S PROBLÉMOVÝM PSEM SE NA KONEC ROKU PŘIPRAVTE VČAS!
ZÁŘÍ / ŘÍJEN / LISTOPAD

Máte psa s chronickým psychickým problémem? Má špatné zkušenosti z minulosti? Je adoptovaný? Sledujete časté projevy stresu, strachu nebo úzkosti? Takového psa je vhodné zaopatřit v předstihu a nespoléhat na poslední chvíli. Nejpozději v říjnu až listopadu proveďte léčebnou kúru pro zlepšení psychického stavu a nervové soustavy.

Zaměřte se na hlavní problém vašeho psa. Podle toho vyberte klíčový přípravek – buď Láska 56 Při strachu a úzkosti nebo Láska 54 Při traumatu a stresové zátěži. 

Zvýhodněný set přípravků Láska 56 a Láska 54 je využíván především u psů se špatnou minulostí, zachráněných z nevhodných podmínek a týraných, u nichž se po osvojení a stabilizaci rozvine chronická porucha, nejčastěji stresově-úzkostná se strachovými projevy.

Pro podporu využijte šetrnou podporu bylinnou směsí Láska B51 nebo Láska B52.

Na konci roku pak použijte osvědčené přípravky pro akutní pomoc a úlevu, především tedy krizovou lahvičku Láska 52 a uklidňující zásyp Láska 51.

+ PŘÍPRAVKY AKUTNÍ PODPORY NA KONEC ROKU


ZAJISTĚTE PRO PSA AKUTNÍ POMOC NA KONEC ROKU!
PROSINEC

Nechali jste řešení na poslední chvíli? Nebo vás překvapily nečekané reakce psa na první petardy kolem Mikuláše? Zajistěte si včas čistě přírodní veterinární přípravky pro akutní psychickou intervenci.  

PŘÍPRAVKY AKUTNÍ INTERVENCE

Pes se špatnou minulostí nebo chronickou poruchou

Stres nebo strach u zdravého psa bez chronických problémů

Další informace, opatření a doporučení najdete v článku a v tématu poradny.


Pes a bouřky


Každý pes se může cítit nesvůj při pořádné bouřce a to i když je zdráv a bez psychické poruchy. A pak jsou psi, kteří mají chronický problém. 

Při každé bouřce nebo i jen vzdáleném zahřmění či náhlém dešti vykazují nepatřičné projevy stresu, paniky, strachu nebo úzkosti. Tyto stavy zatěžují nervovou soustavu i tělesný organismus. U těchto psů jsou často výrazným problémem i ohňostroje a petardy a tedy i období konce roku.

Téma je podrobně popsáno v článku Pes a bouřka. Ale v podstatě platí podobná opatření a výběr přírodních přípravků, jako pro Silvestr a konec roku.

V předstihu se můžeme připravit a provést se psem léčbu akustikofobie a chronického strachu ze zvuků. K tomu využijeme tento zvýhodněný set.

Krizová opatření a přípravky pro akutní pomoc a úlevu volíme podle základního kritéra:

Showing all 18 results