Reklamační řád

 1. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nekompletní, postupujte prosím dle tohoto reklamačního řádu a obchodních podmínek.
 2. Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení bez zbytečného odkladu po zjištění závady, a to čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
 3. Zašlete nebo doručte výrobek na kontaktní adresu (Dokonalá láska s.r.o., Slámova 38/8, Praha 10, 101 00, Česká republika). Přeprava je nejprve hrazena kupujícím. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, neboť v takovém případě zboží převzato nebude. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 4. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 6. Zboží bude z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze čisté.
 7. Po obdržení zboží obdržíte od prodávajícího reklamační protokol.
 8. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se poskytnutá záruka nevztahuje.
 10. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 11. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o případné expedici balíku a předpokládaném termínu doručení.

Tento reklamační řád je účinný od 1.1.2017