Co je trauma u psů?

Zjednodušeně je to reakce organizmu na podnět nebo situaci, kterou vnímá jako život ohrožující. Podnět může být jak fyzický, tak psychický.

Co si pod touto poučkou představit?

My lidé prožíváme trauma například při úmrtí blízké osoby, ztrátě zaměstnání, dopravní nehodě, vidíme-li například násilí, když je na nás násilí praktikováno a mnoho dalšího. Zvířata toto vnímají mnohem složitěji. Neumí si vysvětlit, proč je opustil jejich milovaný člověk, který je pro ně vším. Nerozumí tomu, proč jsou trestáni. A někdy nerozumí třeba i jen tomu, proč musí být oblékáni, proč chodí k psí kadeřnici nebo k veterináři apod.

Traumatický stav je zvířetem aktuálně prožívaný stav, který je teď a tady. Typicky bývá vyvolán fyzickým násilím, ale nejen tím.

U citlivých jedinců jej může vyvolat například i nepochopení nebo nenaučená manipulace, jako například stříhání drápků, oblékání do oblečku, stříhání v salonu či veterinární ošetření.

Pokud je zvíře podobným situacím vystavováno častěji a dlouhodoběji, například špatným přístupem majitele, může dojít k rozvoji dalších poruch.

Posttraumatický stav vzniká až s odstupem od vzniku traumatu, v řádu týdnů až měsíců po prožité události a může vyústit v úzkost či depresi zvířete.

Důsledkem toho může mít pejsek sníženou schopnost adaptace na změny, obranné agresivní projevy, není schopen soustředit se na učení a může mít omezenou schopnost komunikace.

Byla pro vás tato odpověď přínosná?

3 2 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
6

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments